INFORMACE K REGISTRACI AKTIVNÍ ÚČASTI NA KONGRES

Registraci k aktivní účasti na kurzu proveďte prosím vyplněním on-line registračního formuláře.

PDF verze
Vzorový abstrakt

Informace o finanční podpoře aktivní účasti je zveřejněna na webových stránkách ZDE

DŮLEŽITÁ DATA

15. 1. 2024
Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (instruktážní kurz)
1. 2. 2024
Vyrozumění o přijetí či nepřijetí instruktážního kurzu
31. 3. 2024
Uzávěrka registrace pro aktivní účast a zaslání abstraktu (přednáška; e-poster)
15. 4. 2024
Vyrozumění o přijetí či nepřijetí odborného sdělení (přednáška; e-poster)
1. 5. 2024
Odborný program
15. 5. 2024
Uzávěrka pro zaslání e-posteru
6.-8. 6. 2024
21. ČESKO–SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES
XXXIV. CELOSTÁTNÍ DNY EVY SEDLÁČKOVÉ 2024

TÉMA KONGRESU

Mezioborová spolupráce ve foniatrii

FORMY PŘIHLÁŠEK K AKTIVNÍ ÚČASTI

 • Aktivní účast na kongresu je možná prezentací formou instruktážního kurzu, přednášky, nebo e-posteru. Registrace je podmíněna vložením abstraktu.
 • Registraci prosím proveďte on-line na webových stránkách kongresu: ZDE
 • V registračním formuláři si zvolíte preferovanou formu prezentace (instruktážní kurz, přednáška, e-poster).
 • Pro přihlášení Vaší prezentace je nutné vložit při registraci abstrakt Vašeho sdělení.
 • Po zaslání přihlášky k aktivní účasti Vám bude zasláno emailem potvrzení o přijetí.
 • O zařazení a formě Vaší prezentace rozhodne programový výbor kongresu.
 • O přijetí a zařazení Vaší prezentace budete vyrozuměni.

Aktivní účastníky žádáme, aby provedli současně i registraci své účasti na kongresu, viz odkaz na registraci on-line.

INFORMACE PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

 • Abstrakty budou přijímány pouze v elektronické formě při ON-LINE registraci k aktivní účasti. Pro akceptaci k jeho vytvoření použijte formát dle vzorového abstraktu.
 • Povinné údaje abstraktu: prezentující autor, spoluautor, pracoviště.
 • Obsah abstraktu struktura: úvod, metodika, výsledky, závěr, event. poděkování podpory projektu (např. grant, firemní podpora).
 • Abstrakty musí obsahovat konkrétní data autorů.
 • Maximální počet slov v abstraktu je celkem 250.
 • Abstrakty budou vydány v elektronické formě Sborníku abstraktů, který bude opatřen ISBN.
 • Prezentující autor odpovídá za obsahovou stránku abstraktu.

INSTRUKTÁŽNÍ KURZ

Cílem instruktážního kurzu je prezentace diagnostických a léčebných postupů s důrazem na praktickou demonstraci doporučených postupů, fotodokumentaci, videodokumentaci či kazuistiky. Program kongresu zahrnuje 12 instruktážních kurzů na téma sluch, hlas, řeč nebo polykání. Instruktážní kurz je nutno přihlásit prostřednictvím formuláře v oddílu aktivní účast. Součástí přihlášky instruktážního kurzu je abstrakt zaslaný v elektronické přihlášce.  Trvání instruktážního kurzu je 45 minut.

E-POSTERY

E-postery budou prezentovány v digitální podobě na monitoru, budou k dispozici všem účastníkům po celou dobu kongresu ve foyer hotelu. Jednotlivé postery se budou moci samostatně procházet podle čísla, autora a názvu.

E-poster musí být připraven ve formátu na šířku, pro maximální využití celé plochy monitoru (poměr stran 16:9). Poměr stran může být i odlišný, v tom případě se výška přizpůsobí možné šířce zobrazení na monitoru.

Pro vytvoření e-posteru použijte připravenou šablonu, ve které jsou již přednastaveny správné rozměry, typ a velikost písma. Důležité informace (název příspěvku, autoři, úvod, materiál/metodika, výsledky, diskuse, závěr a odkazy / literatura) musí být v souladu s šablonou. Zvolte jednoduchou a jasnou grafiku.
Soubor e-posteru uložte ve formátu .ppt nebo .pptx


ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Šárka Martiníková
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C
725 25 Ostrava 25

Informace:
Tel: +420 774 889 264
Email: martinikova@arkon-produkce.cz

HLAVNÍ PARTNER

STŘÍBRNÝ PARTNER

PARTNEŘI