21. ČESKO–SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES

XXXIV. CELOSTÁTNÍ DNY EVY SEDLÁČKOVÉ 2024

6.-8. 6. 2024, Hradec Králové

Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali do Hradce Králové na 21. česko-slovenský foniatrický kongres a XXXIV. celostátní dny Evy Sedláčkové, které se uskuteční 6. – 8. června 2024.

Nosným tématem setkání je Mezioborová spolupráce ve foniatrii. Kongres je organizován společně s Asociací klinických logopedů České republiky a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP. Kromě klinických logopedek a biomedicínských inženýrů jsou k účasti dále pozváni speciální pedagogové, akustici, zdravotní sestry a další lékařští a nelékařští pracovníci.

Nejdůležitější mezioborová témata v oblasti hlasu, sluchu, řeči a polykání budou prezentována především formou kulatých stolů a instruktážních kurzů. Též budou připravena volná sdělení a e-postery.

Těšíme se na setkání s Vámi v Hradci Králové
Viktor Chrobok a Jakub Dršata

HLAVNÍ PARTNER

STŘÍBRNÝ PARTNER

PARTNER